Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler, “Sınavia (Arda Nakışçı ve Nurettin Hakan Yılmaz)” tarafından yönetilmekte ve işletilmekte olan, tablet veya telefon gibi mobil cihazlarda yer alan “Sınavia” adlı uygulamada sizlere daha iyi sunulabilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Uygulama’ya üye olarak Sınavia’nın hizmetlerini kullanmanın koşullarından biri olarak bazı bilgileriniz Sınavia tarafından alınmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Aşağıda, Uygulama’nın kullanımı sırasında elde edilen/edilecek kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde elde edildiği, bu verilerin nasıl ve ne şekilde işlendiği ve saklandığı belirtilmiştir. Sınavia gizliliğinizi aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde korumakta ve verilerinize ilişkin tüm süreçlerde bu metni benimsemektedir.

Bu metni onaylayan veya metni onaylamaksızın Uygulama’yı veya diğer servisleri kullanmaya devam eden her kişi, aşağıdaki sınırlar dâhilinde kalmak kaydıyla, otomatik veya otomatik olmayan şekilde elde edilen verilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, üyelik süresince veya herhangi bir yasal süre öngörülmüşse bu süre veya Sınavia’nın ilan ettiği/edeceği süre boyunca işlenmesine, saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, yurt içine aktarılmasına ve Sınavia hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılmasına açıkça izin ve onay verir.

Uygulamaların doğası gereği, kullanıcıların kullanıcı adı, adı, soyadı ve yaşadığı şehri tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir ve görüntülenebilir hale gelebilir. Kullanıcı, bu kişisel verilerinin de Uygulama’yı veya diğer servisleri kullanmaya devam ettiği süre boyunca bu kapsamda işlenmesine ve açıklanmasına açıkça izin verir.

Sınavia Uygulaması İçin Neler Kişisel Veridir?

Kişisel Veri, sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Sınavia uygulaması ile paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Kişisel verilere örnek olarak adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşadığınız şehir, kullanıcı adınız, e-posta adresiniz adresiniz sayılabilir. Sınavia’da belirttiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bize verdiğiniz veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir. Sınavia, verdiğiniz bu bilgiler tarafınızca silinse dahi, gerek yasal gereklilikler gerekse meşru menfaatleri için saklayabilir.

Hangi Bilgileri Topluyoruz?

Kayıt Bilgileri: Uygulama’ya kayıt olmak için girdiğiniz bilgilerden ad, soyad, e-posta adresi, doğum tarihi, yaşanılan şehir bilgilerini elde ederiz. Bu bilgiler, hem yasal zorunluluklar hem de sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için, işin doğası gereği toplanmaktadır.

Kullanım verileri: Uygulama içerisinde çözdüğünüz sorulara ilişkin istatistikleriniz tarafımızca saklanmaktadır.

Bilgiler Nasıl Kullanılıyor ve Korunuyor?

Sınavia’nın topladığı bilgiler, Sınavia’nın hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Sınavia bu bilgileri uygulama yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır. Yine, bizimle paylaştığınız hiçbir bilgi, “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirtilen amaç ve kapsama açıkça aykırı şekilde üçüncü kişilere açıklanmaz. Sınavia, e-posta adresinizi hesabınızla ilgili işlem yapmak, gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesini sağlamak, bilgilendirme yapmak için kullanmaktadır. Sınavia, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve hizmet optimizasyonu sağlayabilmek amacıyla, paylaştığınız kişisel verileri kullanabilir ve işbu verilerin, anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşması mümkündür. Sınavia, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla beraber, Sınavia tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Sınavia’nın bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sinavia’nın sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm bilgiler tabi olduğumuz kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır. Sınavia altyapısındaki tüm veri işlemleri şifrelenecektir. Bu çabalara rağmen internet ortamının doğası gereği tamamen bir güvenliğin sağlanamayacağı unutulmamalıdır.Yetkisiz giriş veya kullanım, donanım veya yazılım hatası ve diğer faktörler, bilgilerin güvenliğini herhangi bir zamanda tehlikeye düşürebilir.

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamalar

Sınavia, zaman zaman sitesine ve uygulamasına, tanıtım postalarına veya reklamlarına üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girdiğinizde, söz konusu sitelerinin ya da bu sitelerin uygulamaları kontrolümüz altında olmadığı gibi, bu gizlilik politikası erişebildiğiniz bu diğer siteler bakımından geçerli değildir.

Bilgilerin Paylaşımı

Sınavia, kullanıcıların kişisel bilgilerinin başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere (örn. doğrudan pazarlama amaçlarıyla) kiralanmasına, satılmasına ya da paylaşılmasına neden olmaz. Ancak Sınavia, kişisel olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir. Sınavia, kişisel bilgileri, hukuki yükümlülüklerini göz önünde tutarak, hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşabilir. Sınavia’nın yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir. Sınavia, kendi şart ve koşullarını gerçekleştirmek ya da işlem veya kullanıcı güvenliğini sağlamak için, hukuken yetkisi bulunan durumlarda, makul bir açıklamanın gerekli olduğunu kabul ederse, bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Değişiklikler Ve Güncellemeler

Bu Gizlilik Politikası, dijital platformlara yeni özellikler eklendikçe veya kullanıcılarımızdan yeni öneriler geldikçe yeniden, düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri yayınlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, e-posta ile sizi haberdar etmek üzere duruma uygun olarak bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, üyeliğinizi iptal etmeyip bildirim döneminden sonraki 3 iş günü içerisinde değişen şartları kabul etmediğinize dair bir geri dönüş sağlanmaması halinde kabul etmiş sayılır ve bu koşulda hizmetlerimizi kullanmaya devam etmiş sayılırsınız. Bu gizlilik politikasının ya da güncellenmiş bir gizlilik politikasının şartlarını kabul etmemeniz halinde hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilme hakkınız saklıdır. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Sınavia’ya başvurarak, kişisel verilerinizin;

- işlenip işlenmediğini öğrenme,

- işlenmiş ise bilgi talep etme,

- işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

- eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

- ilgili mevzuat çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,

- aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

- münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan yasal haklarınızı kullanmanıza rağmen, sahip olduğumuz yasal yükümlülükler, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında işlenmesi gerekli veriler ve kayıt tutma yükümlülüklerimiz kapsamında belirli kişisel verilerinizi saklarız. Sınavia’yı kullanarak, Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğinizi ifade etmiş olursunuz. Uygulama’yı ziyaret ederken ve/veya üye (kayıtlı kullanıcı) olurken dikkat etmeniz gereken hususlar hakkında, Kullanım Koşulları’nı incelemenizi öneririz. Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için aşağıdaki e-posta adresine e-posta gönderebilir veya Sınavia ile herhangi bir yolla iletişime geçebilirsiniz.

Şirket Unvanı: Sınavia

Adres: Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü Ağaçlı Yol No:37-39 Bornova / İZMİR

E-posta: iletisim@sinavia.app